Klachtenregeling

Klachtenregeling 

Scheers Advocaten probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening of de declaratie, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend advocaat. Het staat u ook vrij om schriftelijk een klacht voor te leggen. Deze klacht wordt behandeld volgens onderstaande regeling.

 1. Indien een cliënt ons kantoor op enigerlei wijze benadert met een klacht, dient de betrokken advocaat daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld, voor zover deze daarvan niet door de klager of klagers zelf op de hoogte is gesteld.

 

 1. Zodra de betrokken advocaat op de hoogte is gesteld van een tegen hem/haar gerichte klacht, wijst deze één van zijn/haar collega advocaten binnen kantoor aan, met het verzoek om in de klachtprocedure op te treden als klachtfunctionaris.

 

 1. Zo spoedig mogelijk nadat de klachtfunctionaris is verzocht om als zodanig op te treden, doch uiterlijk binnen 1 week na indiening van de klacht, onderzoekt de klachtfunctionaris de klacht.

 

 1. De klachtfunctionaris is bevoegd om kennis te nemen van alle op de zaak waarover wordt geklaagd betrekking hebbende en voor de afhandeling van de klacht relevant te achten dossiergegevens.

 

 1. De klachtfunctionaris stelt de klager of klagers, uiterlijk binnen 1 week na indiening van de klacht, in de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven op de klacht. De klachtfunctionaris nodigt de klager of klagers daartoe telefonisch uit voor een gesprek op ons kantoor met de klachtfunctionaris en/of (indien gewenst door de klager of klagers) de betrokken advocaat en/of (indien gewenst door klager of klagers) een tweede collega advocaat binnen kantoor.

 

 1. Zodra de klachtfunctionaris dit bekend is, deelt deze de betrokken advocaat mede wanneer het gesprek met de klager of klagers ter bespreking van de klacht op ons kantoor zal plaatsvinden en wie bij dit gesprek worden geacht aanwezig te zijn. De betrokken advocaat bevestigt de gemaakte afspraak hierover met de klager of klagers onverwijld schriftelijk richting de klager of klagers.

 

 1. De klachtfunctionaris stelt de betrokken advocaat, uiterlijk binnen 1 week na indiening van de klacht, in de gelegenheid om zijn/haar mondelinge zienswijze te geven op de klacht.

 

 1. Indien van toepassing wordt de klacht gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de betrokken advocaat.

 

 1. De betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris dragen zorg voor een tijdige en zorgvuldige afhandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtregeling.

 

 1. De klachtfunctionaris deelt de klager of klagers binnen 4  weken na het gesprek met de klager of klagers mede wat de beslissing op de klacht is.

 

 1. In de betreffende brief wijst de klachtfunctionaris de klager of klagers er schriftelijk op dat de mogelijkheid bestaat om tuchtrechtelijke klachten voor te leggen aan de Deken van de Limburgse Orde van Advocaten.

 

Kantoor Roermond

Bel ons

0475 - 339 828

Stuur ons een email

info@scheersadvocaten.nl

Bezoek ons kantoor

Mussenberg 1b
6049 GZ Herten
Kantoor Maastricht

Bel ons

0475 - 33 98 28

Stuur ons een email

info@scheersadvocaten.nl

Alleen op afspraak

St. Hubertuslaan 8-10
6211 KD Maastricht
Openingstijden
maandag08:30 - 17:00
dinsdag08:30 - 17:00
woensdag08:30 - 17:00
donderdag08:30 - 17:00
vrijdag08:30 - 17:00
zaterdage-mail ons
zondage-mail ons